Albert Ferwerda

Follow:

Ik ben Albert Ferwerda, emeritus-predikant in de PKN, Ik woon met mijn vrouw in Assen. We hebben veel in het buitenland gewerkt voor KerkinAktie, in Bangladesh, London (Southall) en Ghana. Daarnaast heb ik aan verschillende kerkelijke bladen meegewerkt om iets over popmuziek te vertellen, mijn hobby. Dit jaar verscheen van mij ‘Stamelend Halleluja’, een bijbels dagboek, met popmuziek door het kerkelijk jaar. Ik ben 72, wat aan mijn muziekkeuze vast is te merken.