Pop op Zondag

In de afgelopen jaren hebben we een aantal muzikale aftelkalenders uitgebracht waarin er dagelijks een kruisbestuiving plaats vond, tussen popmuziek en de Bijbellezingen van het leesrooster van de Petruskalender (PKN). De twee muziekkalenders waren de ’40-Dagen-Heilige-Herrie-kalender en de Heilige-Herrie-Adventskalender.
 
De reacties hierop zijn zo mooi dat we het plan hebben opgevat om elke week een popsong te combineren met de Bijbellezing uit het oecumenisch leesrooster. Ideaal voor de voorbereiding van een preek en/of kerkdienst. Kortom, elke week een popsong bij de preek! 

De muzikale tips in combinatie met de Bijbelteksten kunnen verder docenten helpen bij hun dagopening, gespreksgroepen een onderwerp bieden om over te praten en jeugdgroepen input geven om met de jongeren in gesprek te gaan.
Kortom, door popmuziek te gebruiken in kerkdiensten, communiceren we over God in een taal die veel mensen verstaan.
Pop op zondag