Vuur wind en water

Johannes 3:1-16 en Exodus 3

mei 26, 2024
Beyonce
Johannes 3:1-16 en Exodus 3
Bladmuziek downloaden
Joost Schelling
We hebben een aantal vragen voor je bedacht om verder na te denken over deze overdenking.
Vraag 1: Op welke manier spreken de elementen van de natuur tot jouw hart?
Vraag 2: Wat vind jij het lastigste van het ‘volwassen’ geloofsleven na Pasen en Pinksteren?
Vraag 3: Wat heb jij nodig om dit vol te houden?
Beyoncé · Beyoncé - SPIRIT (From Disney's "The Lion King")

Vuur, wind en water

In de bijbelteksten van vanmorgen nemen de oer-elementen, net als op Pinksteren zelf, een belangrijke plek en betekenis in: water, wind en vuur. En deze elementen verwijzen in de verhalen naar Gods aanwezigheid in de wereld….en in ons mensen. Op zondag van Drievuldigheid horen we hoe God Mozes roept vanuit het vuur, hoe de Geest waait waarheen Hij wil, en hoe Jezus Nicodemus uitnodigt om uit water en geest opnieuw geboren te worden. Zo komen vanmorgen de Drie-ene God in deze natuurelementen tot zijn schepping.

Voor de film The Lion King schreef Beyoncé de songtekst ‘Spirit’. The New York Times prees “hoe de Afrikaanse elementen de kern van de muziek vormen”, en beschreef het nummer als “een dynamische seculiere evangelie-aansporing om ‘Rise up!'” Seculier wordt het een stuk minder als op het einde zingt: “Stand up and fight. So go into that far off land, And be one with the Great I Am, I Am, A boy becomes a man.” Beyonce nodigt ons uit om in de elementen één te worden met de grote ‘Ik Ben’. Met het horen van Exodus 3 en Johannes 3 mag in deze oproep de verbinding naar de drie-ene God gezien worden.

En waar Simba in de Lion King volwassen wordt door niet weg te lopen voor gevaar, maar op te komen voor het recht door het gevecht met de leeuw Scar aan te gaan. Zo spoort de brandende braamstruik Mozes aan om met Gods kracht op te staan en naar de Farao te gaan om voor de vrijlating van het volk Israël te pleiten. In de zondagen na Pasen en Pinksteren worden we opgeroepen tot een “volwassen” leven in Christus. God is niet meer fysiek onder ons aanwezig, maar spreekt nog dagelijks tot ons door zijn Geest, wind, water en vuur.

Share: