Waar God is zijn wij en waar wij zijn is God

Psalm 85 en Marcus 6: 6b-13

Psalm 85 en Marcus 6: 6 - 13 - Waar God is zijn wij en waar wij zijn is God
juli 14, 2024
Sam Cooke
Psalm 85: 9-14 en Marcus 6: 6b-13
Bladmuziek downloaden
Birgit Jaarsma
We hebben een aantal vragen voor je bedacht om verder na te denken over deze overdenking.
Vraag 1: Ben jij bekend met de gedachte: “hoe lang nog”? in welke situatie of op welke momenten? Misschien kun je daarover iets delen?
Vraag 2: Wanneer je geconfronteerd wordt met eenzaamheid om het Christen-zijn, om strijden tegen onrecht en onrechtvaardigheid welke Bijbelteksten helpen je dan vol te houden? Of welke Bijbelse figuren zijn dan voor jouw een voorbeeld?
Vraag 3: Hoe kunnen we een voortdurend verlangen houden naar meer van Gods werk in ons leven zonder opgebrand te raken, wanneer we leven in een samenleving waarin ontkerkelijking een grote rol speelt?
Vraag 4: Welke kracht of inspiratie kun je uit het lied van Sam Cooke putten?

Waar God is zijn wij en waar wij zijn is God

Daar zit je dan op zondag, links en rechts plukjes mensen als bekenden en wellicht onbekenden tegelijkertijd luisterend naar de overdenking/ preek van die ochtend. Hoop heb je al een tijdje niet meer en moegestreden vraag je je af “hoe lang nog?”. Hoe lang nog voordat onze kerk sluit. Of meerdere kerken sluiten? Hoe lang nog is de weg in de eenzaamheid van onbegrip, wanneer ik zeg Christen te zijn en naar de kerk te gaan? Hoe lang nog voordat de leegte van binnen gevuld wordt door God, want soms lijkt het alsof ik ‘tegen beter weten in’ geloof dat Hij mij leidt. Hoe lang nog voordat de mensen willen luisteren naar wat Jezus ons te vertellen had…. Hoe vaak nog zal ik gevraagd worden ‘mijn mond te houden’, wanneer ik onrecht in de ogen kijk en haar vraag te zwijgen….

Psalm 85 geeft ons een antwoord, ‘Zijn hulp is nabij en Zijn glorie komt wonen in ons land’, maar soms is het moeilijk volhouden wanneer je niemand hebt om samen het onrecht te adresseren. Dan kan Jezus een voorbeeld zijn, die tegen alle verdrukking en vernedering in bleef wijzen naar een toekomst van vrede en gerechtigheid en zoals in de psalm staat het recht gaat voor God uit en baant een weg voor Jezus. Maar opstaan tegen onrecht, klein of groot. Veraf of dichtbij. Alleen of met anderen is enkel vol te houden wanneer je het stof van de voeten kan schudden en weg kan gaan van hen die niet willen luisteren. Dat betekent weggaan van dat wat schuurt, waar je hart breekt en waar je bid dat God ook daar gerechtigheid zal brengen. Sam Cooke leefde ten tijde van de rassendiscriminatie in Amerika. De tijd waarin Marten Luther King streed voor gelijke rechten voor alle inwoners van de USA, wit of gekleurd. Wat begon met de enkeling Rosa Parks eindigde met een grote burgerrechtenbeweging aangevoerd door MLK, zelf theoloog en dominee. Sam Cooke zingt dat ondanks alle strijd en tegenslagen hij gelooft in een verandering: Change is gonna come

Share: